Литвин ортопед травматолог

Литвин Юрий Павлович

Специализация: Хирург, доктор медицинских наук, профессор, ортопед-травматолог высшей категории

Образование:
1. 1971 г. окончил Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт, лечебный факультет.
2. 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию «Местная дозированная гипотермия при травмах дистальных отделов конечностей».
3. 1991 г. защитил докторскую диссертацию «Переходные процессы при дозированном гипотермии и их прогностическое значение для диагностики ишемий и жизнеспособности травмированных тканей».

Опыт работы:

в 1972 году окончил интернатуру по хирургии.
с 1974 г. — ассистент, затем доцент кафедры травматологи и ортопедии ДМИ.
1990-1996 годы заведующий кафедрой экстремальной медицины и ГО.
1996-2010 годы заведующий кафедрой медицины катастроф и военной медицины.
2010 г. — профессор кафедры хирургии № 2 ДГМА.

Последние тематические курсы и усовершенствования квалификации:

2018 г. ФПО ДУ «ДМА» Тематическое усовершенствование.
2018г. ФПО ДУ «ДМА» Предатестацийний цикл.

Стаж работы – 49 лет по специальности ортопедия-травматология.

Автор многочисленных научных трудов, изобретений, 224 печатных статей, 23 декларационных патентов.

УЧАСТИЕ С ДОКЛАДАМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ

1. «ХVІ з’їзду ортопедів-травматологів України». – м. Харків, 2013 р.
2. «Форуму з міжнародною участю «Радіологія в Україні»/ м. Київ,19-22 березня 2013р.
3. «15-а науково-практична конференція з міжнародною участю». – с. Урзуф, 2014 р.
4. «Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки»». — м. Рівне, 18-19 вересня 2014 р.
5. «V конгрес Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики». — м. Київ. — 20 травня 2016р.
6. «Всеукраїнська наукова практична конференція з міжнародною участю». м. Святогірськ., — 26-27 травня 2016р.
7. «ХVII з’їзд ортопедів-травматологів України». — м. Київ. — 5-7 жовтня 2016р.
8. «Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Дефекти кісток і суглобів». VII Українсько- Польська науково- практична ортопедична конференція. — с. Світязь, 23-24 червня 2017 р.
9. Третя всеукраїнська науково-практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування // м. Приморськ, Україна.-.07-09 вересня 2018 року.

Печатные работы изобретательская деятельность за 2012-2019гг

1. Литвин Ю.П., Спузяк М.І., Логвиненко В.В., Неханевич О.Б. Статична та функціональна ультрасонографічна картина плечового і ключично- акроміального суглобів в нормі та при гіпермобільності. / Морфологія. – 2012. – Т. VІ, № 4. – С. 64-70.
2. Післядипломної освіти. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В Концепція ранньої діагностики розвитку посттравматичної нестабільності плечового суглоба після первинного травматичного вивиху плеча / Збірник наукових праць ХVІ з’їзду ортопедів-травматологів України. – м. Харків, 2013 р. — С. 195-196.
3. Півень Ю.М., Литвин Ю.П.. Концептуальний підхід до лікування багато фрагментарних переломів проксимального відділу плечової кістки / Збірник наукових праць ХVІ з’їзду ортопедів-травматологів України. – м. Харків, 2013 р. – С. 204-206.
4. Спузяк М. И., Литвин Ю. П., Логвиненко В. В. Ультрасонография в диагностике заднего вывиха плеча / Збірник наукових праць ХVІ з’їзду ортопедів-травматологів України. – м. Харків, 2013 р. – С. 208.
5. Спузяк М. И., Литвин Ю. П., Логвиненко В. В. Променева дослідження при больовому синдромі в області плеча / Променева діагностика, променева терапія. — Т. 1-2, 2013 р. — С. 122.
6. Спузяк М.І., Литвин Ю.П., Логвиненко В.В. Променева діагностика стабільних і нестабільних пошкоджень плечового суглоба / Программа національного форуму з міжнародною участю «Радіологія в Україні»/ м. Київ,19-22 березня 2013 р. — С. 15.
7. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В. Чабаненко І.П. Особливості оперативного лікування різних типів застарілих розривів ротаційної манжети плечового суглобу / Тези доповідей 15-а науково-практична конференція з міжнародною участю. – с. Урзуф, 2014 р.
8. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В. Спосіб визначення протяжності розриву суглобової губи гленоїда лопатки за даними магнітно-резонансної томографії / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки». — м. Рівне, 18-19 вересня 2014 р. — С. 121
9. Півень Ю.М., Литвин Ю.П. Можливості використання комбінованого остеосинтеза при багатофрагментарних переломах проксимального відділа плечової кістки в противагу ендопротезуванню / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки». — м. Рівне, 18-19 вересня 2014 р. — С. 22.
10. Півень Ю.М., Литвин Ю.П. Альтернативний підхід до лікування PASTA-пошкоджень плечевого суглоба / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки». — м. Рівне, 18-19 вересня 2014 р.
11. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В Ультрасонографическая эксперсс-диагностика заднего вывиха плеча. / V конгрес Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики / Тези доповідей. — м. Київ. — 20 травня 2016р. — ст. 116-117.
12. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В. Место ультрасонографии в комплексном лучевом исследовании повреждений плечевого сустава. онцептуальний підхід до лікування багато фрагментарних переломів проксимального відділу плечової кістки. V конгрес Української асоціації фахівців ультразвукової діагностики / Тези доповідей. — м. Київ. — 20 травня 2016р. ст. 117-119. —
13. Piven Y.M., Litvin Y.P. The use of the anchor fixing is in combination with locking plate fixation at multifractures proximal part of humeral bone. Proceeding of the 9th Europen Conference on Biology end Medical Sciences (March 5, 2016) «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.Vienna, 2016.p.39-44.
14. Литвин Ю.П., Півень Ю.М. Аналіз використання комбінованого остеосинтезу при 3х- та 4х-фрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки. Всеукраїнська наукова практична конференція з міжнародною участю. — 26-27 травня 2016р. — м. Святогірськ., — Україна.
15. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В. Оцінка результатів хірургічного лікування застарілих задніх фіксованих вивихів плеча / Збірник наукових праць ХVII з’їзду ортопедів-травматологів України. — м. Київ. — 5-7 жовтня 2016р. — ст. 182-183
16. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В. Місце ультрасонографії в діагностиці заднього вивиху плеча. / Збірник наукових праць ХII з’їзду ортопедів-травматологів України. — м. Київ. — 5-7 жовтня 2016р. — ст. 169-170.
17. Півень Ю.М., Литвин Ю.П. Аналіз пошкоджень ротаційної манжети плеча при переломах проксимального відділу плечової кістки / Збірник наукових праць ХII з’їзду ортопедів-травматологів України. — м. Київ. — 5-7 жовтня 2016р. — ст. 149 — 150.
18. Литвин В.В., Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Чабаненко І.П. Оперативне лікування часткових та повних розривів ротаційної манжети плечового суглобу / Збірник праць конференції молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології» — м. Чернігів. — 11-12 травня 2017р. — ст. 51-53.
19. Piven Y.M., Litvin Y.P. Our experiens of application of combined osteosynthesis at multifragmentary fractures of proximal part of humeral bone. 3rd International BAKAST Congress «Arthroscopic and Minimally Invasive Surgery of the Shoulder Joint» (19 May 2017 Minsk, Belarus) / 19 May 2017. — Minsk. — Belarus. — ж. Хирургия. Восточная Европа. Приложение 2017г. — ст. 95-99.
20. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В Віддалені результати хірургічного лікування вдавлених задніх вивихів плеча / Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Дефекти кісток і суглобів». VII Українсько- Польська науково- практична ортопедична конференція. — с. Світязь Волинської обл, 23-24 червня 2017 р.
21. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В. Оцінка результатів хірургічного лікування застарілих задніх фіксованих вивихів плеча / Збірник наукових праць ХII з’їзду ортопедів-травматологів України. — м. Київ. — 5-7 жовтня 2016р. — ст. 182-183
22. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В. Місце ультрасонографії в діагностиці заднього вивиху плеча. / Збірник наукових праць ХII з’їзду ортопедів-травматологів України. — м. Київ. — 5-7 жовтня 2016р. — ст. 169-170.
23. Півень Ю.М., Литвин Ю.П. Аналіз пошкоджень ротаційної манжети плеча при переломах проксимального відділу плечової кістки / Збірник наукових праць ХII з’їзду ортопедів-травматологів України. — м. Київ. — 5-7 жовтня 2016р. — ст. 149 — 150.
24. Литвин В.В., Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Чабаненко І.П. Оперативне лікування частковиї та повних розривів ротаційної манжети плечового суглобу / Збірник праць конференції молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної ортопедії та травматології» — м. Чернігів. — 11-12 травня 2017р. — ст. 51-53.
25. Piven Y.M., Litvin Y.P. Our experiens of application of combined osteosynthesis at multifragmentary fractures of proximal part of humeral bone. 3rd International BAKAST Congress «Arthroscopic and Minimally Invasive Surgery of the Shoulder Joint» (19 May 2017 Minsk, Belarus) / 19 May 2017. — Minsk. — Belarus. — ж. Хирургия. Восточная Европа. Приложение 2017г. — ст. 95-99.
26. Литвин Ю.П., Логвиненко В.В., Литвин В.В. Віддалені результати хірургічного лікування вдавлених задніх вивихів плеча / Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Дефекти кісток і суглобів». VII Українсько- Польська науково- практична ортопедична конференція. — с. Світязь Волинської обл, 23-24 червня 2017 р.
27. Всеукраїнська науково-практична конференція, 7-9 вересня 2017 року : Півень Ю. М. Застосування комбінованого остеосинтезу при багатофрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки / Ю. М. Півень, Ю. П. Литвин // Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування : друга матеріали доп. – Запоріжжя, 2017. – С. 59 – 60.
28. Помилки та ускладнення при хірургічному лікуванні багатофрагментарних переломів проксимального відділу плечової кістки / Півень Ю.М., Литвин Ю.П. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки, артроскопія та спортивної травми», 24-25 травня 2018 року, Львів (подано до друку).
29. Роль променевої діагностики в передопераційному плануванні усунуння рецидивуючого вивиху плеча / Литвин Ю.П., Литвин В.В., Логвиненко В.В., Марковський В. Є. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки, артроскопія та спортивної травми», 24-25 травня 2018 року, Львів (подано до друку).
30. Определение физиологического объема движений в плечевом суставе методом ультрасонографии / В.В. Логвиненко, Ю.П. Литвин, О.Б.Неханевич, Н.А.Давлетова, В.В.Литвин // Матеріали XVІІІ наукової конференції студентів та молодих учених збірник наукових робіт м. Дніпро, Україна, 2018. — С 81.
31. Заява про видачу патенту України. Спосіб ультразвукової діагностики заднього вивиху плеча. Дата подачі 06.11.2017р. Автори: Логвиненко В.В., Литвин Ю.П., Неханевич О.Б., Довлєтова Н.О. Номер заявки U201710794. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 10.05.18р. Бюл.№9.
32. Хірургічне лікування пошкодження сухожилля великого грудного м’яза / Литвин Ю.П., Литвин В.В., Логвиненко В.В. / Матеріалі третьої всеукраїнська науково-практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування // 07-09 вересня 2018 року, м. Приморськ, Україна. — С. 55-56.
33. Реабілітація пацієнтів після хірургічного втручання при багатофрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки Піваень Ю.М., Литвин Ю.П. / Матеріалі третьої всеукраїнська науково-практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування // 07-09 вересня 2018 року, м. Приморськ, Україна.- С. 70-71.
34. Логвиненко В.В., Литвин Ю.П., Неханєвич О.Б., Литвин В.В., Давлєтова Н.О. Ультрасонографічна діагностика плечелопаткового больового синдрому у спортсменів // IV Всеукраїнський зʼїзд фахівців із спортивної медици медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабіллітаційної медицини – 2019» // 11-13 квітня 2019р. – м. Дніпро. – ст. 112-114.
35. Логвиненко В.В., Литвин Ю.П., Неханевич О.Б., Литвин В.В., Давлєтова Н.О. / Спосіб ультразвукової діагностики заднього вивиху плеча: пат. 120203 Україна. № a201710071 заявл. 17.10.2017; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20. Стендова доповідь
36. Литвин Ю.П., Литвин В.В., Логвиненко В.В. / Оцінка результатів лікування застарілих передніх вивихів плеча // Матеріали XVIII зʼїзду ортопедів-травматологів України. –м. Івано-Франківськ, 9-11.10.2019р.
37. Литвин Ю.П., Литвин В.В., Логвиненко В.В., Оцінка результатів лікування застарілих передніх вивихів плеча, Матеріали XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ,9-11.10.2019.
38. Литвин Ю.П., Литвин В.В., Логвиненко В.В. «Результати хірургічного лікування застарілого заднього вивиху плеча». Засідання обласної асоціації травматологів-ортопедів №588.
39. Литвин Ю.П., Литвин В.В., Логвиненко В.В. «Варіант дворядного шва сухожилля ротаційної манжети плечового суглобу при застарілих ушкодженнях». Засідання обласної асоціації травматологів-ортопедів №586.
40. Литвин Ю.П., Литвин В.В., Логвиненко В.В. «Застосування операції Латарже при хронічній рецидивуючій нестабільності плечового суглобу» Засідання обласної асоціації травматологів-ортопедів №591.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню